Održan prvi sastanak radne skupine “Briga o djeci i mladima”

10/12/2015

Prvi sastanak radne skupine „Briga o djeci i mladima“, na kojemu je sudjelovalo 15 članova iz različitih udruga i institucija Grada Đakova, održan je 8. prosinca 2015. u maloj vijećnici zgrade Grada Đakova, s početkom u 9,00 h.

Na početku sastanka, voditeljica projekta, Irena Gluhak Forempoher, održala je uvodnu riječ u kojoj je objasnila svrhu ove radne skupine, a to je poboljšanje kvalitete života djece i mladih Grada Đakova, koordinacija udruga koje se njima bave te pomoć u radu tim udrugama.

Prvi sastanak radne skupine za cilj je imao pobliže definirati teme kojima će radna skupina baviti, na temelju prijedloga tema koje je svaki član skupine, odnosno predstavnik pojedine udruge ili institucije, prethodno poslao.

Raspravljano je unutar pet okvirnih tema, a to su:

1a – Psihosocijalna podrška srednjoškolcima – u Gradu postoji psihosocijalna podrška za djecu i mlade s teškoćama, koju provodi Udruga „Neven“, ali ne i za zdravu djecu. Savjetodavni rad, radionice i predavanja mogli bi se provoditi kroz rad jedne od udruga koje sudjeluju u projektu, kao što je novoosnovani Centar za psihosocijanu podršku – RUKE. O ovoj će se temi dodatno raspravljati na sljedećim sastancima.

1b – Prevencija nasilja među djecom i mladima – do sada je to pretežno bila aktivnost Centra za edukaciju i prevenciju nasilja (CEPN). Uz njihovu aktivnost obilježavanja Dana ružičastih majica, potrebno je osmisliti prateće aktivnosti za nastavnike, roditelje i ostale, koje će pratiti postojeće aktivnosti za djecu. O konkretnim koracima također će se raspravljati na nekom od sljedećih sastanaka.

2 – Savjetovanje roditelja u području odgoja i socijalizacije djece vrtićke dobi – vrtići na tom pitanju surađuju s osnovnim školama i njihovom stručnom službom (pedagog, psiholog, defektolog), no i ta je suradnja uglavnom usmjerena na djecu s teškoćama i njihove roditelje. Zaključeno je da će udruge, skupa s vrtićima, u budućnosti zajedno aplicirati na natječaje kako bi mogli educirati svoj postojeći kadar na teme odgovornog roditeljstva, odgojnih stilova i slično (npr. kroz program „Rastimo zajedno“). Odgajatelji će zatim unutar svojih institucija educirati roditelje kroz predavanja i radionice.

3 – Rano učenje, tj. razvoj kognitivnih, motoričkih i drugih sposobnosti u ranoj dobi (od 3. godine) – predloženo je da se ostvari suradnja is institucijama izvan Grada Đakova koje se bave podučavanjem djece vrtićke dobi stranim jezicima, organiziranjem glazbenih, plesnih radionica i sl. (Music together, Helen Doron, Integrirana igraonica Gaudeamus), koje bi osigurale adekvatan kadar, a njima bi se pružio prostor za rad i zainteresirane korisnike.

4 – Organiziranje slobodnog vremena djece i mladih – vrtići, škole i udruge provode aktivnosti u koje se djeca mogu uključiti u svoje slobodno vrijeme, no zainteresirana javnost je o tome slabo informirana. Predložena je izrada brošura i Internet stranice s popisom aktivnosti koje se provode, kao i informacijama tko ih provodi, gdje i u kojim terminima te kako se u njih uključiti. Udruga „Slagalica“ i Zajednica tehničke kulture grada Đakova surađivat će na odabiru domene i izradi spomenute web stranice. Predloženo je i održavanje Dana udruga ili Sajma aktivnosti za djecu u sklopu Obiteljskih igara Udruge „Slagalica“, kako bi se sve organizacije i udruge predstavile. Radna će skupina surađivati s radnom skupinom „Kultura i turizam“ u svrhu upotpunjavanja i proširivanja tradicionalne Dječje olimpijade uvrštavanjem natjecanja u starim sportovima. Osim postojećih, predloženo je i uvođenje novih manifestacija za djecu, kao što su ljetne priredbe, u kojima bi vrtići surađivali s udrugama koje se bave djecom vrtićke i predškolske dobi (Udruga „Slagalica“), kao i razdvajanje priredbe „Mi smo djeca vesela“ – posebno za vrtiće i posebno za osnovne škole. Zajednica tehničke kulture grada Đakova najavila je zimske tehničke radionice, o kojima će naknadno obavijestiti članove radne skupine i javnost.

5 – Provedba zajedničkih projekata – kako bi se realizirale navedene ideje, utvrđena je potreba za jačanjem kapaciteta udruga za pripremu i provedbu projekata kroz edukacije i mentorstvo, zatim za praćenjem natječaja i koordinacijom udruga u svrhu zajedničke provedbe projekata koji bi odgovarali na postojeće potrebe te apliciranjem na natječaje za bespovratna sredstva. Centar za razvoj i prosperitet Đakovo u suradnji sa Županijskim savjetom mladih OBŽ od subote, 12. prosinca 2015., kreće s ciklusom radionica na temu „EU projekti – mogućnosti i prilike“.

Na sljedećim će sastancima ova radna skupina podrobnije obraditi svaku od tema, a idući je sastanak najavljen za sredinu siječnja 2016. godine.

 

PODIJELI

KOMENTARI

Odgovori