Održan prvi sastanak radne skupine “Komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša”

01/04/2016

U maloj vijećnici Grada Đakova 11. ožujka 2016. godine održan je prvi sastanak radne skupine “Komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša”, na kojem su sudjelovali predstavnici: Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu, Centra za razvoj i prosperitet, Udruge za mlade, Grada Đakova, Univerzala, Odreda izviđača „Klasje“,

Na nultom sastanku predstavljen je projekt Politeia Đakovo, gdje je ukratko iznesen  cilj i sadržaj projekta i svrha radne skupine Komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša (u daljnjem tekstu KGiZO).

Prethodno su definirane dvije glavne teme radne skupine KGiZO: 1. Reciklaža, 2. Uređenje gradskih parkova, a koje su definirane iz prijedloga svih sudionika navedene radne skupine.

Na ideje i pitanja sudionika vezanih uz reciklažu i zbrinjavanje otpada odgovarao je, odnosno komentirao, Mile Kaselj, direktor Univerzala. Grad Đakovo odlučio se na dva reciklažna dvorišta s kapacitetom zbrinjavanja 33 vrste otpada (baterije, gume, ulja, animalni otpad, akumulatori i dr.). S obzirom na mogućnosti i potrebe Grada i građana smatra se kako više komunalnih dvorišta ne bi polučilo puno veću količinu zbrinutog otpada, no zahtijevalo bi dodatna financijska sredstva. Uz navedenu temu spomenut je problem glomaznog otpada, pri čemu je pojašnjen problem prethodnih pokušaja postavljanja kontejnera za glomazni otpad. Napomenuto je kako građani mogu besplatno dovesti glomazni otpad u reciklažno dvorište kod Gradskog groblja.

Ideja izgradnje kompostišta također je bila u planu Grada, no uz činjenice kako izgradnja sustava zahtjeva veća financijska sredstva te da su tri kompostišta napravljena od strane poslovnih subjekata na području Grada Đakova, za isto se smatra kako trenutno nije prioritetno.
Naveden je problem nedovoljne educiranosti građana o reciklaži i razvrstavanju otpada iako su svi građani, uvođenjem plavnih, zelenih i žutih spremnika za otpad dobili letak s informacijama o pojedinim vrstama otpada te načinu razvrstavanja. Direktor Univerzala napomenuo je kako bi uvođenjem novih spremnika količina otpada za 2015. godinu bila 1000 tona manja od prethodne godine. Raspravljano je, također, o pomoći starijim građanima vezano za reciklažu i zbrinjavanje otpada, o problemu korištenja kontejnera stambenih zgrada od strane drugih građana te o punionici za električne automobile.

Druga tema radne skupine KGiZO vezana je uz uređenje gradskih parkova i javnih površina. Predstavnici udruga planinara i izviđača iznijeli su problem prostora za održavanje raznih aktivnosti. Stoga, ispred Odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, g. N. Biuk iznio je mogućnost uređenja prostora za udruge, lokacija kod Parka Slobode, uređenje zelene površine, postavljanje nadstrešnice i rasvjete. Prethodno je potrebna provjera vlasništva navedenog prostora.

Pri uređenju parkova (Strossmayerov park i Park Slobode) primarno se iznosi potreba za osvjetljenjem istih. Oba parka su pod zaštitom te Grad nije u mogućnosti samostalno donositi odluke o određenim radovima na spomenutim lokacijama. Prvi korak bi trebali biti idejni projekti za osvjetljenje. Spomenuta je mogućnost izgradnje dječjih igrališta, stijene za penjanje, otvoreno kino (podloga za projektor) i dr.

 

PODIJELI

KOMENTARI

Odgovori