Održan drugi sastanak radne skupine “Kultura i turizam”

29/01/2016

U Gradskoj vijećnici  26. siječnja  2016. s početkom u 9.00 sati održan je drugi sastanak radne skupine  “Kultura i turizam”, na kojem su sudjelovali: Irena Gluhak Forempoher (HILS), Zrinka Kedačić (CRP), Zrinka Dugeč (CRP), Suzana Vujinović (KzK), Papac Zdenka (Pročelnica gradskog Odjela za društvene djelatnosti nadležnog za područje kulture Grada Đakova), Kristina Išasegi (Centar za kulturu), Nidal Korabi (Ergela Đakovo), Silvija Butković (Turistički vodič), Vlatka Berc (FKK), Vedran Poljak (UM), Hrvoje Papratović (UM), Goran Prebeg (KUD Sklad), Stjepan Krbavac (Fijaker), Zlatko Filaković (Fijaker), Danko Kočiš (Građanska inicijativa)

Na sastanku se raspravljalo o sljedećim temama:

  1. Informiranje i promocija kulturnih događanja
    • Kreiranje i održavanje jedinstvene info-stranice za kulturu i izrada jedinstvenog kalendara događanja / aktivnosti svih događanja u Gradu

Raspravljalo se o problemu nedovoljne informiranosti građana o kulturnim i drugim društvenim događanjima na području Grada te o nedovoljnoj koordiniranosti aktivnosti. Složili smo se da bi rješenje za oba problema bila jedinstvena internetska stranica, odnosno poddomena u okviru službene stranice Grada Đakova koja bi sadržavala jedinstveni kalendar događanja. Osoba zaposlena u gradskoj upravi, zadužena za postavljanje svih obavijesti, postavljala bi i obavijesti o planiranim događanjima koje bi joj pravodobno slali organizatori događanja. Ovakvo rješenje je realno izvodljivo, jer nisu potrebni dodatni financijski troškovi niti dodatni ljudski resursi te će se ubrzo, uz suglasnost gradonačelnika, i ostvariti. Gospođa Papac (pročelnica odjela za društvene djelatnosti) će obaviti daljnje dogovore s osobama nadležnim za ostvarenje ove ideje te o ishodu obavijestiti voditeljicu projekta koja će obavijestiti ostale članove radne skupine Kultura i turizam i radne skupine Briga o djeci i mladima. Pročelnica će također pozvati sve udruge i institucije koje se bave društvenom djelatnošću, da koriste ovaj novi alat za informiranje, odnosno da na vrijeme šalju obavijesti o događanjima koje organiziraju, kako bi se obavijest o tim događanjima mogla na vrijeme postaviti u kalendar događanja. Na taj način će građani na vrijeme biti informirani o događanjima, a postići će se i bolja koordiniranost među događanjima.

  • Natječaj Grada za informiranje i promociju koristiti za izradu letaka i plakata za potrebe promocije, instaliranje info-stua ispred Doma kulture ili na vidljivom mjestu, kako bi se svi događaji mogli bolje prezentirati i pratiti.

Raspravljalo se o tome kako potaknuti udruge i KUDove da se obuče i sudjeluju na ostalim natječajima koji se objavljuju i na razini RH te Županijskoj razini kako bi dobili sredstva, što bolje iskoristili novčanu potporu koju mogu dobiti, te kako bi sredstva koja dobiju bolje raspodijelili i iskoristili više na promociju i na informiranje o njihovoj djelatnosti te aktivnostima koje provode.

Predstavnica Grada, gđa Papac je rekla da udruge mogu prijaviti 3 projekta po natječaju Grada za dodjelu bespovratnih sredstava te da kroz to imaju mogućnost financirati i troškove promocije i informiranja. Radna skupina se složila i predložila dodatno oglašavanje događanja putem plakata i obavijesti koje bi se postavljale na točno određenim mjestima predviđenim za to. Takva mjesta (oglasne ploče, stupovi…) već postoje, međutim, problem je što su otvoreni, odnosno nezaštićeni te organizatori proizvoljno i samostalno postavljaju vlastite obavijesti, od kojih se često mnoge ne odnose na društvena događanja, nego na reklamiranje, političku promociju i sl.

Nakon rasprave o mogućim rješenjima, članovi radne skupine su se složili da bi prihvatljivo rješenje bilo postavljanje zatvorenog ormarića u kojemu bi postavljeni plakati bili zaštićeni staklom i u vlasništvu Grada. Takvo rješenje bi bilo prihvatljivo i ostvarivo, s obzirom da za to nisu potrebna velika financijska sredstva. S obzirom da ova ostvarenje ove ideje ulazi i u djelokrug Odjela za komunalne djelatnosti, dogovoreno je da će voditeljica projekta konačnu realizaciju ove ideje dogovoriti s pročelnikom Odjela za komunalne djelatnosti i koordinatorom za Grad ovog projekta (g. Klepom) i o ishodu obavijestiti ostale članove ove radne skupine. Također će dogovoriti i postavljanje oglasne ploče namijenjene isključivo postavljanju osmrtnica.

  1. Očuvanje tradicijskih običaja i baštine
    • Digitalizacija starih fotografija – pronaći način na koji motivirati stanovništvo da donesu svoje stare fotografije kako bi ih se digitaliziralo i sačuvalo (organiziranje info-kampanje)

Radna skupina je utvrdila da treba osigurati uvjete (prostor i opremu) i ljudske resurse potrebne za digitalizaciju fotografija, a zatim informirati građane i pozvati ih da donesu svoje fotografije kako bi ih se skeniralo. Foto-kino klub je spreman osigurati uvjete (prostor i skener), a ljudske resurse će pokušati osigurati putem programa zapošljavanja „javni radovi“ upravo u ovu svrhu. Na taj će način započeti i s profesionalizacijom udruge.

 

PODIJELI

KOMENTARI

Odgovori