UNIQA – “Radost života” -natječaj za dodjelu donacija u 2018.

15/02/2018

Uniqa je raspisala je natječaj za dodjelu donacija: dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, neprofitnim udrugama ili ustanovama na iznose od 5.000,00 do 30.000,00 kuna. Prijave su otvorene do 15. ožujka 2018., a projekti će biti odabrani do 15. travnja 2018.

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na komunikacije@uniqa.hr

 

Prijaviti se možete na službenoj web stranici: https://radostzivota.uniqa.hr/uvjeti-i-pravila/9

 

PODIJELI

KOMENTARI

Odgovori